Slide Background

Result Verzuim Management
ondersteunt de werkgever
om het arbeidsvermogen
te maximaliseren.

Wat bieden wij

Arbodienst – Result Verzuim Management

Result Verzuim Management biedt organisaties complete oplossingen voor verzuimbegeleiding, re-integratie en personeelsdiensten. Dat is altijd maatwerk.
Daarvoor zetten wij een hecht en deskundig team in, met een multidisciplinaire samenstelling, onder andere de eerstelijns experts bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arboverpleegkundige en casemanager.

Wij werken uitsluitend met zeer ervaren professionals, waaronder geregistreerde bedrijfsartsen, geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen, maar ook personeelsadviseurs met algemene HRM-kwaliteiten. 
Onze experts beschikken over ruime kennis van het sociale verzekeringsrecht, arbeidsrecht en personeelsinstrumenten. Dat bundelen wij - in overleg met u - tot een krachtig geheel om uw capaciteitskosten te managen en structureel de brug te slaan tussen Ondernemen, Arbeid en Gezondheid.

Wij zijn duidelijk, direct en dicht bij de klant.

Daarin onderscheiden wij ons van anderen.

De klant staat bij ons steeds centraal. Wij streven naar een duurzame werkrelatie. 
Daarvoor zetten wij een hecht en deskundig team in, met een multidisciplinaire samenstelling, onder andere de ‘eerstelijns’ experts bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arboverpleegkundige en casemanager. 
Waar nodig kunnen andere disciplines bij het traject betrokken worden. De disciplines die wij zelf in huis hebben of - als dat nodig is - die van een van onze professionele contacten.

Wij willen de verzuimproblematiek zoveel mogelijk ‘demedicaliseren’. 
In onze opvatting is het vooral de arbeidsdeskundige, die in samenspraak met bedrijfsarts én klant streeft naar concrete oplossingen bij verzuim.