Slide Background

Result Verzuim Management
voor al uw Verzuim- en personele vraagstukken!

Result Verzuim Management

Verzuimbegeleiding, reïntegratie en personeelsdiensten

Sinds 1 juli 2005 bent u als werkgever niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een Arbo-dienst. Om de verzuimbegeleiding te waarborgen, moet er wel een contract zijn met een geregistreerde bedrijfsarts. Zo kunt u dus zélf maatwerk constructies bedenken voor uw bedrijf.

Sinds 1 juli 2005 bent u als werkgever niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een Arbo-dienst. Om de verzuimbegeleiding te waarborgen, moet er wel een contract zijn met een geregistreerde bedrijfsarts. Zo kunt u dus zélf maatwerk constructies bedenken voor uw bedrijf. Voor u als werkgever betekent ziekteverzuim immers al gauw een forse verstoring van het productieproces. Verzuim kost geld en kan tevens leiden tot sancties van het UWV, financiering van externe reïntegratietrajecten, verhoogde premiedruk WIA... en dan hebben we het nog niet eens over het negatieve effect op de motivatie van uw medewerkers. 

Alleen het resultaat telt!

Result Verzuim Management ondersteunt de werkgever om het arbeidsvermogen te maximaliseren. Wij kunnen u hierbij elke vorm van dienstverlening op het gebied van verzuimbegeleiding, reïntegratie en/of personeelsdiensten aanbieden. Result Verzuim Management is een flexibel bedrijf zonder dure overhead, maar met zeer ervaren, gedreven geregistreerde bedrijfsartsen en geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen. Wij beschikken over ruime kennis van het sociale verzekeringsrecht, het arbeidsrecht en hrm instrumenten. 
Onze slogan is: “Resultaat behalen voor de klant”, waarbij de focus is gericht op:

  • Het realiseren van financiële schadelast beperking (lager verzuim en instroom in WIA).
  • Een snelle en effectieve ondersteuning van de werkgever bij Preventie, Verzuimmanagement en Reïntegratie.

Concrete oplossing

Result Verzuim Management biedt uw bedrijf een complete en concrete oplossing voor verzuimbegeleiding, reïntegratie en personeelsdiensten.Wij werken resultaatgericht met een vast, ervaren én deskundig team (bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige) en voeren onze activiteiten uit in overleg met de klant. Zonodig worden andere disciplines betrokken uit ons netwerk. Bij Result Verzuim Management kunt u kiezen voor die vorm van dienstverlening die het best bij uw organisatie past.

Samenwerking

Result Verzuim Management werkt nauw samen met Verzuim Expertise Bureau.

Result Verzuim Management voor al uw Verzuim- en personele vraagstukken!